FÖRSÄLJNING AV MOTORER OCH MOTORDELAR FÖR

HIGH PREFORMANCE

Inget halvfabrikat

Våra kunder behöver aldrig köra till någon annan firma för att få sin motor injusterad och bromsad.  

Kompletta motorbyggnationer och motorinjusteringar.

R

40 års erfarenhet av förgasar utrustade motorer för motorsport.

R

Endast produkter av högsta kvalitet.

R

Alltid ärlig och transparant dialog.

R

Motorer för gata, rally, racing, dragracing och båtracing.